Informacje o firmie

Przedsiębiorstwo Zmechanizowane Wykopy Ziemne Edward Pirek jest firmą specjalizującą się w przygotowaniu terenu pod budowę, pracach wyburzeniowych, demontażowych i ziemnych. Drugim filarem działalności firmy są prace uzupełniające przy robotach drogowych m. in. regulacja poboczy drogowych, wykopy rowów przydrożnych iub ich odmulanie.

Firma powstała w 1991 roku zaczynając działalność od prac ziemnych wykonywanych koparko-ładowarkami. Od 1995 roku rozszerzono usługi o wyburzenia budynków i obiektów budowlanych. Przez lata zwiększał się zakres usług proponowanych klientom. Zmieniał się i poszerzał również park maszynowy posiadany przez firmę. Obecnie dysponujemy drobnym sprzętem pomocniczym: młoty, wiertnice, stacje hydrauliczne, wciągarki, jak również lżejszym i ciężkim sprzętem o masie do 50 ton używanym w pracach ziemnych i wyburzeniowych: koparko-ładowarki , koparki kołowe, gąsienicowe oraz samochody ciężarowe.

Zapraszamy do współpracy.

Copyright by www.zwzpirek.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.